Dansk Fragt- og Banemærkeklub

Dansk Fragt- og Banemærkeklub DFBK

Dansk Fragt- og Banemærkeklub har til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af fragtfrimærker, skaffe ny viden om fragtfrimærker og beslægtede emner, og derigennem øge medlemmernes glæde ved at samle på mærkerne.
Under arbejdet med katalogerne er vi stødt på mange andre fragtfrimærker fra andre selskaber og ruter, som kun i meget ringe omfang har været registreret.
Materialet er meget spredt og sjældent uden baggrunds-oplysninger mv., hvorfor vi har opgivet at lave et egentligt katalog, men udgiver i stedet mærkerne på denne hjemmeside.

Menuen til venstre virker ikke ordentlig.


Brug i stedet denne MENU
NYT MENU-System

NYT MENU-System

Denne del af klubbens hjemmeside indeholder rettelser og tilføjelser til klubbens "Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker" (2012), og det kommende "Katalog over Danmarks Færgefragtmærker", samt en fortegnelse over de danske fragtbil- og rutebilmærker vi kender i dag, og som er ikke er medtaget i jernbanefrimærkekataloget.


Fragtfrimærker.
Frimærker, der bruges til betaling af fragt for pakker og større genstande, transporteret med jernbaner, rutebil- og dampskibs-selskaber o.lign.
Mærkerne kan være påklæbet selve genstanden, dens emballage, en manille seddel, et fragtbrev, en konvolut eller en følgeseddel.

Taastrup-Kjøge
Hillerød
Sejerø
Opdager du nye mærker eller manglende oplysninger, bliver vi meget glade for en besked. Skriv en mail til Katalogudvalget
Se også fragtmaerker.dk
Nyhedsbrev